Chránená dielňa

Ponúkame Vám možnosť 100% využita náhradného plnenia v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

Ak patríte k zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov a nemáte možnosť zamestnávať občanov so zníženou pracovnou schopnosťou / 3,2 % z celkového priemeru počtu zamestnancov za rok /, ste povinný odviesť štátu 0,9 - násobok celkovej ceny práce za každého chýbajúceho občana so ZPS.

Neplatťe tento povinný odvod štátu, ktorým Vaša firma nič nezíska, ale využite svoju možnosť zadať zakázku chránenej dielni. Splníte si tým zákonnú povinnosť, ušetríte svoje náklady, získate tovar alebo služby a podporíte tým zamestnávanie občanov so zníženou pracovnou schopnosťou v našej chránenej dielni.

Dať objednávku za 1 064 eur / 0,8 - násobok celkovej ceny práce / a získať služby alebo tovar je dokonca o 133 eur lacnejšie ako platiť povinný odvod štátu vo výške 1 197 eur / 0,9 - násobok celkovej ceny práce/ a nič nezískať.

Minimálna výška sumy objednávky vybavená prostredníctvom chránenej dielne je 900 eur s DPH, vybavená prostredníctvom pridruženej OOPP dielne Greenpunkt.