Revízie postrojov

Kontrola vybavenia používaného pri práci vo výškach podľa normy EN 365 na značku KRATOS SAFETY

Ponúkame pravidelné periodické revízie OOPP prostriedkov osobného zabezpečenia podľa normy EN 365 používania pri práci vo výškach.

Tieto kontroly realizuje vyškolený odborne spôsobilý revízny technik OOPP. O revízii bude vystavený protokol, v ktorom bude uvedené, či je bezpečné dané prostriedky ďalej používať alebo je nutné ich vyradiť z evidencie a ďalšieho používania.

Povinnosť vykonávať periodické prehliadky OOPP je uvedená vo Vyhláške MPSVaR Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z. v prílohe č. 6 ods. 5.2.

Periodické kontroly prostriedkov osobného zabezpečenia je povinné robiť každých 12 mesiacov od prvého používania a po každej mimoriadnej udalosti akou je napríklad zachytenie pádu.

V prípade ak potrebujete poradiť so zostavením správneho vybavenia či už na šikmé strechy, plošiny alebo iné, napíšte nám a zašleme ponuku pre správne určenie Vašej bezpečnosti.

Revízie postrojov a doplnkového vybavenia ako karabíny - zachytávače a.t.ď., robíme len na produkty značky KRATOS SAFETY

revízia

 

 

Kontroly realizujeme nasledujúcim spôsobom:


* revízny technik kontroluje OOPP na svojom pracovisku - postroje je nutné doručiť na nižšie uvedené adresu / kuriérom - osobne /
* po revizii Vám skontrolované produkty odošleme so všetkými dokumentami na Vami zadanú adresu
* po revízii Vám skotnrolované produkty môžeme vychystať na naše odberné miesto  

Čo všetko kontrolujeme ?


bezpečnostné postroje
spojovacie a kotviace prostriedky - karabíny, spojky, slučky, lanyardy....
polohovacie prostriedky
statické a dynamické laná
samonavíjacie zachytávače pádu
zlaňovacie brzdy, blokanty, zachytávače pádu, kladky....

Kam produkty zaslať ?


Adresa doručenia na revíziu: 

epracovne odevy s.r.o.
Pod Kalváriou 4316/81 A
955 01 Topoľčany
0948 488 560 kontakt pre kuriéra

 


Celotelový postroj s úväzom na nohy  12,90 eur
Celotelový postroj   6,90 eur
Polohovací pás   5,90 eur
Tlmič pádu  5,90 eur
Zaťahovací zachytávač pádu 14,90 eur
Lano každý 1 meter   0,90 eur
Mobilný life line 11,90 eur
Karabína 1,65 eur
Expresná smyčka 1,90 eur